EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

Partons 2.0 - Interreg V

 

Partons 2.0 staat voor participatieve ontwikkeling van de streek.

 

In de grensstreek zijn zowel publieke als commerciële dienstverlening voor de burger stilaan aan het verdwijnen. Vooral in de landelijke regio van de grensoverschrijdende Westhoek worden minder mobiele inwoners hierdoor getroffen. Ook de sociale cohesie van de dorpen in deze regio komt door het verdwijnen van de dienstverlening in het gedrang.

Zowel inwoners als lokale besturen kunnen hun steentje bijdragen om deze uitdaging aan te pakken. Partons 2.0 wil onderzoeken hoe we op bovenlokale schaal de dienstverlening kunnen versterken en efficiënter organiseren. Het project zal ook onderzoeken welke pertinente acties op dorpsniveau mogelijk zijn en hoe die te ontwikkelen. Partons 2.0 wenst bewoners te responsabiliseren en lokale besturen te begeleiden in deze zoektocht.

Het responsabiliseren krijgt vorm door het versterken van de verbondenheid met de streek: het opzetten samen met bewoners van een participatief gebiedsobservatorium, de organisatie van grensoverschrijdende terreinbezoeken met focus op kennismaking met de grensoverschrijdende dienstverlening voor inwoners en de begeleiding van innovatieve projecten van bewoners zijn hierbij de belangrijkste acties.

Website van het project

 • France
 • .be
 • Région Nord Pas-de-Calais
 • Vlaamse Overheid
 • Département du Nord
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Département du Pas-de-Calais
 • WVI
 • Dunkerque
 • Resoc Westhoek
 • Pays Cœur de Flandre
 • Pays des Moulins de Flandre
 • AGUR